PEN Vlaanderen

Van 2011 tot 2015 was David Van Reybrouck voorzitter van PEN VLaanderen, de Vlaamse afdeling van International PEN. Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrede en internationale verstandhouding. Ze komt op voor vrije meningsuiting en verzet zich tegen elke vorm van censuur. Het lidmaatschap van PEN staat open voor alle erkende schrijvers, redacteurs en vertalers die deze doelstellingen onderschrijven, zonder onderscheid van nationaliteit, taal, ras, huidskleur of religie. Het letterwoord PEN staat voor ‘poets, playwrights, essayists, editors & novelists’. Vandaag ondersteunt David Van Reybrouck de werking van PEN Vlaanderen als ambassadeur.  Website: http://www.penvlaanderen.be