Projecten

G1000

David Van Reybrouck is de initiatiefnemer van G1000, het platform voor democratische vernieuwing in België. 

FIDE

Federation for Innovation in Democracy Europe, mee opgericht door David die er ook de eerste voorzitter van was.

Demnext

Internationale organisatie die pleit voor burgerraden als een cruciale instelling van een veel participatievere democratie. David zetelt in de International Advisory Council.

Knoca

Knowledge Network on Climate Assemblies (KNOCA). Lid van de International Advisory Board.

Bureau Burgerberaad

Het Nederlandse platform voor deliberatieve democratie. David is lid van de Raad van Advies.

Just Transition

Het Hoog Comité voor de Rechtvaardige Transitie. Adviesorgaan van de federale regering van België.

EC

Europese Commissie, directoraat-generaal Klimaat. Lid van de klankbordgroep van de European Climate Risk Assessment.

Klimaatzaak

David is een van de ambassadeurs van De Klimaatzaak, de rechtszaak die burgers aanspanden tegen het nalatige beleid van de Belgische overheden.  

PEN

PEN Vlaanderen. Ere-voorzitter en ambassadeur.