Waar België voor staat

Een toekomstvisie

Heeft België nog een toekomst? De afgelopen jaren woedde er over die vraag een heftig debat. In Waar België voor staat krijgt reflectie de voorrang op geharnaste meningen en strategische manoeuvres. Waar België voor staat toont hoe breed het debat moet gaan om een zinvolle toekomstvisie mogelijk te maken. Of het nu gaat om maatschappelijke, politieke, institutionele, economische of culturele thema's, centraal staat de keuze in welke samenleving we willen leven. De auteurs trachten elk een concrete vraag te beantwoorden. Hun verhalen zijn niet blind voor de weeffouten van het huidige België, maar tonen aan hoe onverantwoord een splitsing zou zijn.

 

Info
Meulenhoff/Manteau 2007

Redactie
Geert Buelens, Jan Goossens, David Van Reybrouck 2007