die Siel van die Mier

Een muziektheaterproductie over termieten en over een man die hun leven bestudeert. Een verhaal over de orde der insecten, over de chaos en de passies van de menselijke ziel. Over een professor die terugblikt op zijn leven en vertelt over zijn falen in liefde en wetenschap en over een verleden tijd die ongewild zijn toekomst is geworden. Fragmenten, flarden en gedachten wisselen elkaar af en worden een leven van gemiste kansen en de berusting daarin.

"Die Siel van die Mier is de fascinerende titel van de muziektheatermonoloog, die archeoloog, cultuurhistoricus en schrijver David Van Reybrouck in samenwerking met performer Josse de Pauw van Het Net en de musici van Het muziek Lod schreef... Een ingenieus opgebouwde, onontkoombare verzameling associatieve tekstflarden... Een mooie, poëtische en muzikale tekst, die prachtige beelden oproept, associatie op associatie stapelt, vraag op vraag." - 
Juryrapport Taalunie Toneelschrijfprijs, september 2004

"Die Siel van die Mier van David van Reybrouck is een indringend verslag over een psychologisch proces dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een buitengewoon complexe maatschappelijke context... De oorspronkelijke tekst kan gelezen kan worden als een parabel over de mensenmaatschappij, meer specifiek de maatschappij die zich in koloniaal Afrika gevormd heeft, en over wat die maatschappij met de individuen doet?...? die Siel van die Mier is als podiumtekst uitzonderlijk omdat hij een goede acteur de gelegenheid geeft om zich in al zijn menselijkheid aan het publiek te tonen. Dat kan doordat de tekst in se niet geënsceneerd is; hij reikt mogelijkheden aan, niet meer dan dat. Tegelijk is hij zo rijk, dat hij elke goede acteur de gelegenheid biedt om zijn eigen stuk te realiseren. Van Reybrouck bewijst met die Siel van die Mier dat hij een rasauteur is, die ook het heel eigen idioom van het theater van nature beheerst" - 
KANTL

"Een overweldigende voorstelling waarin Josse De Pauw alle registers van zijn kunnen op een weergaloze wijze toont. Waarbij natuurlijk de tekst die mogelijkheden aanboort en de muzikanten de draagwijdte bepalen. Kortom, een perfecte samenwerking... David Van Reybrouck en Josse De Pauw zijn een schitterend verbond aangegaan."
 - Annette van den Bosch, Meander


Spel en regie
Josse De Pauw
 
Muziek
Jan Kuijken & George van Damme
 
Dramaturgie
Marianne Van Kerkhoven
 
Prijzen
Taalunie Toneelschrijfprijs 2004
Vijfjaarlijkse Prijs voor Podiumteksten van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Een productie van LOD/Het Net.