Essay

Een kerkhof voor lintwormen

Scheisseimer verbeeldt de lotgevallen van een gezin dat, zowel fysiek als moreel, verscheurd raakt door de oorlog.

Het beschrijft hoe de roes van een nieuwe wereldorde waarin men blindelings heeft geloofd, omslaat in een vreselijke kater.”

 

Gepubliceerd in Koenraad Tinel, Scheisseimer: Getekende herinneringen aan de oorlog, Lannoo, 251-61.

 

De lage landen zijn moe

 "De vraag is niet langer of Nederland voorloopt op Vlaanderen, zoals in de jaren zeventig en tachtig werd gedacht, of Vlaanderen op Nederland, zoals men in de jaren negentig meende, maar of we überhaupt nog wel vooroplopen?"

 

Gepubliceerd in Beste Buren. Belgen over Nederland en Nederlanders over België, Luster, 16-21.

Tegen Verkiezingen

De Plaag

Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika 

Het begon met een klein beetje onrecht, driekwart eeuw geleden: Belgiës enige Nobelprijswinnaar voor literatuur, Maurice Maeterlinck, zou zich hebben schuldig gemaakt aan plagiaat van de Zuid-Afrikaanse schrijver Eugene Marais, dichter, morfineverslaafde en termietenkenner.

Congo. Een geschiedenis

Er is aan het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks een roeriger natie dan Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, dat barst van de grondstoffen die onontbeerlijk zijn in onze moderne tijd, én van gruwelijke conflicten. Hoe kon de vroegere, relatief rustige kolonie van België, sinds 1960 onafhankelijk, zo veranderen?

Pagina's

Abonneren op RSS - Essay