PEN Vlaanderen

Sinds 2011 is David Van Reybrouck voorzitter van PEN VLaanderen, de Vlaamse afdeling van International PEN. Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrede en internationale verstandhouding. Ze komt op voor vrije meningsuiting en verzet zich tegen elke vorm van censuur. Het lidmaatschap van PEN staat open voor alle erkende schrijvers, redacteurs en vertalers die deze doelstellingen onderschrijven, zonder onderscheid van nationaliteit, taal, ras, huidskleur of religie. Het letterwoord PEN staat voor ‘poets, playwrights, essayists, editors & novelists’. De bestuursleden van PEN Vlaanderen zijn: Annelies Verbeke, Bart Van Loo, David Van Reybrouck, Geertrui Daem, Guy Posson, Jeroen Theunissen, Karel Segers, Marleen Teugels, Peter Vermeersch, Stef Vandeginste, Sven Peeters, Xavier Roelens. Website: http://www.penvlaanderen.be/deploy/